Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział Terenowy w Koninie

Pozarządowe Stowarzyszenie zrzeszające osoby niepełnosprawne

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, jest pozarządowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby niepełnosprawne i pełnosprawne, prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, posiadająca osobowość prawną w sferze zadań publicznych.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie jest organem założycielskim 5 jednostek położonych w powiecie konińskim i w Koninie:
1) Zakładu Aktywności Zawodowej im. Anny Bednarz-Śliwowskiej w Posadzie, gm. Kazimierz Biskupi,
2) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ignacewie, gm. Ślesin,
3) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nieborzynie, gm. Kleczew,
4) Spółdzielni Socjalnej "Kazimierzanka” w Kazimierzu Biskupim,
5) Spółdzielni Socjalnej "Nowa Grodzka" w Koninie.

Powyższe jednostki wykonują zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a ich celem jest szereg działań zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę jej indywidualnych możliwości.